Používanie funkcie Live Playback (prehrávanie v reálnom čase)
Je to funkcia, ktorú môžete použiť na dočasné uloženie programu, ktorý práve sledujete, na pevný disk s USB, takže si môžete znova prehrať scény, ktoré ste pri sledovaní TV premeškali. Ak ste si na chvíľku odskočili, táto funkcia vám umožní pokračovať v sledovaní od miesta, kde ste naposledy prestali.
  1. Zapojte pevný disk USB do portu USB.
  2. Stlačte tlačidlo SPUSTIŤ LIVE PLAYBACK v ľavom rohu obrazovky.
  3. Počas sledovania živého vysielania vyberte na indikátore priebehu pomocou kurzora požadovaný bod. Ak chcete použiť túto funkciu, môžete tiež stlačiť tlačidlá NaľavoNaľavo / NapravoNapravo na diaľkovom ovládaní.
    Na indikátore priebehu vyberte ľubovoľný bod pred aktuálnym bodom.

Live PlaybackLive Playback

Ak sú k televízoru pripojené dva alebo viac pevných diskov USB, vyberte zariadenie, ktoré sa má používať na funkciu Live Playback.
Nie je možné použiť zariadenie USB typu flash. Pripojte pevný disk USB s celkovou kapacitou minimálne 80 GB.
Ak na pevnom disku USB nie je dostatok voľného miesta, funkcia Live Playback nemusí fungovať správne. Ak chcete používať funkciu Live Playback, potrebujete pevný disk USB s kapacitou aspoň 2.3 GB.
Možno ho použiť pre analógové alebo digitálne vysielanie a v režime vstupu. Túto možnosť však nie je možné použiť počas počúvania rozhlasového kanálu.
(Táto funkcia je dostupná len pre niektoré modely.)
Kanály pripojené k portom COMPONENT INHDMI IN nepodporujú funkciu Live Playback.
(Port COMPONENT IN je k dispozícii len pri niektorých modeloch.)
Vďaka funkcii Live Playback si môžete spätne prehrať až dve hodiny programu v závislosti od zostávajúcej kapacity pevného disku USB. Tento čas sa môže líšiť v závislosti od vášho regiónu.
Videá uložené v režime Live Playback sa pri vypnutí televízora vymažú bez zaznamenania.
V prípade niektorých modelov s rozlíšením ULTRA HD nie je možné zvoliť sekciu ukladania do medzipamäte programov vysielaných v rozlíšení ULTRA HD, ak sa pre analógový kanál používa funkcia Live Playback. (Pri pokuse o výber sekcie sa kanál prepne na aktuálny vysielaný program.)